Využitie Canaluminair LED-W/B 14-03

LED svetelná technológia je ideálnym riešením pre firmy a inštitúcie, ktoré hľadajú vynikajúce osvetlenie s minimálnymi nákladmi.

Možnosti využitia reflektora LED-W/B 14-03:

  • Osvetlenie vonkajších architektonických prvkov vrátane fasád budov, priemyselných objektov, verejnoprospešných budov atď.
  • Vnútorné osvetlenie vo verejných budovách, historických budovách (osvetlenie klenieb a kupolí) alebo význačných či špecifických, architektonických prvkov interiéru budovy.
  • Osvetlenie smerových dopravných značiek, obzvlášť tam, kde je dôležité veľmi dobré, rovnomerné osvetlenie a nájazdová rýchlosť je pomerne vysoká, najmä na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.
  • Osvetlenie veľkoformátových plôch vonkajších reklám (OOH), kde je mimoriadne dôležitým prvkom ako rovnomernosť osvetlenia, tak aj farebnosť prezentovaných produktov získaná na dennom svetle.
  • Osvetlenie podzemných priechodov pre chodcov.
  • Osvetlenie všetkých druhov tunelov vrátane železničných a cestných tunelov.

Príklady realizácie