Zastosowania reflektora zewnętrznego LED szerokostrumieniowego CANALUMINAIR

Technologia światła LED to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji szukających doskonałego oświetlenia, które generuje minimalne koszty.

Możliwe zastosowania reflektora zewnętrznego LED szerokostrumieniowego CANALUMINAIR

  • Oświetlanie zewnętrznych elementów architektonicznych w tym fasad budynków, obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej itp.
  • Oświetlenie wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej, obiektach zabytkowych (oświetlenie sklepień i kopuł) lub wyróżniających się bardzo specyficznymi walorami projektu architektury wnętrza budynku.
  • Oświetlenie kierunkowych znaków drogowych, szczególnie tam, gdzie ważne jest bardzo dobre, równomierne oświetlenie, a prędkość zbliżania jest dość wysoka, w szczególności na drogach szybkiego ruchu i autostradach.
  • Oświetlenie obiektów infrastruktury informacyjnej i drogowej, gdzie niezwykle ważnym elementem jest zarówno równomierność oświetlenia, jak i oddanie kolorystyki eksponowanych obrazów uzyskiwane przy oświetleniu dziennym.
  • Oświetlenie podziemnych przejść dla pieszych.
  • Oświetlenie wszelkiego rodzaju tuneli w tym tuneli kolejowych oraz drogowych.

Przykłady realizacji