Osvetlenie billboardov – prípadová štúdia
modernizácie osvetlenia pre spoločnosť Cityboard Media.

Pozrite sa, prečo spoločnosť Cityboard Media implementovala vonkajšie LED reflektory.

Spoločnosť Cityboard Media je lídrom na trhu exteriérovej reklamy v Poľsku. Jej outdoorová sieť zahŕňa niekoľko tisíc panelov v 66 mestách po celej krajine. Na svojich billboardoch spoločnosť realizuje reklamné, informačné a imidžové kampane pre veľké spoločnosti, malé a stredné podniky, ako aj súkromné osoby. Ročne sa na obrazovkách Cityboard Media objaví niekoľko tisíc kampaní.

V roku 2022 bola väčšina nosičov Cityboard Media vybavená externými širokouhlými LED svietidlami Canaluminair W/B 14-03. – Táto aktivita je ďalším krokom smerom k zvýšeniu kvality a zníženiu dopadov na životné prostredie. V roku 2021 bola necelá 1/3 našich nosičov vybavená novými svietidlami. O rok neskôr bol tento ukazovateľ už na úrovni 70%. V súčasnosti pokračujeme v procese inštalácie exteriérových svietidiel s cieľom znižovať náklady na energiu a zlepšovať kvalitu zobrazovania plagátov na našich billboardoch – hovorí Andrzej Grudziński, zástupca predstavenstva Cityboard Media.

Zmenou osvetlenia billboardov prispela spoločnosť Cityboard Media v roku 2021 k zníženiu emisií CO2 o 8 ton. – Podľa našich výpočtov sa používanie energeticky úsporných svetelných zdrojov v 1/3 našej mediálnej siete premietlo na znížení ročných emisií CO2 v roku 2021 o viac 8 ton – dodáva Andrzej Grudziński.

EFEKT MODERNIZÁCIE OSVETLENIA V ROKU 2022

18 ton
menej emisií Co2

1 GWh
ušetrenej energie

90%
nižšie účty za elektrinu

Mediálne formáty s LED svietidlami

supercityboard (12×4 m)

cityboard (6×3 m)