Osvětlení billboardů – případová studie
modernizace osvětlení pro Cityboard Media.

Přečtěte si, proč si společnost Cityboard Media vybrala venkovní LED reflektory.

Cityboard Media je lídrem na trhu venkovní reklamy v Polsku. Jejich outdoorová síť čítá několik tisíc nosičů v 66 městech po celé zemi. Firma na svých billboardech realizuje reklamní, informační a public relations kampaně pro velké firmy, malé a střední podnikatele i pro soukromé osoby.

Na panelech Cityboard Media se ročně objevuje několik tisíc kampaní.

Většina nosičů Cityboard Media byla v roce 2022 vybavena venkovními širokoúhlými LED reflektory Canaluminair W/B 14-03.

Toto opatření je dalším krokem ke zvýšení kvality viditelnosti a snížení dopadů na životní prostředí. V roce 2021 jsme téměř 1/3 naší sítě nosičů vybavili novým osvětlením. O rok později to bylo už 70 procent. V současnosti pokračujeme v instalaci venkovních reflektorů, abychom snížili spotřebu energie a zvýšili kvalitu viditelnosti plakátů na zbytku našich billboardů,“ řekl Andrzej Grudziński, zástupce představenstva Cityboard Media.

Cityboard Media přispělo změnou osvětlení billboardů v roce 2021 ke snížení emisí CO2 do atmosféry o více než 8 tun ročně.

Podle našich výpočtů se použití energeticky úsporných lamp v 1/3 sítě našich nosičů v roce 2021 projevilo snížením ročních emisí CO2 o více než 8 tun,“ dodal k tomu Andrzej Grudziński.

VÝSLEDEK MODERNIZACE OSVĚTLENÍ V ROCE 2022

18 tun
emisí CO2 méně

1 GWh
ušetřené energie

o 90 % nižší
náklady za elektřinu

Formáty nosičů s LED reflektory

supercityboard (12×4 m)

cityboard (6×3 m)