Severná\Južná Amerika, Afrika:  +1 416 252 7007,   EÚ a Stredný východ:  +48 22 376 99 88,     info@mpscompanyinc.ca

Využitie Canaluminair LED-W/B 14-03

LED svetelná technológia je ideálnym riešením pre firmy a inštitúcie, ktoré hľadajú vynikajúce osvetlenie s minimálnymi nákladmi.

Možnosti využitia reflektora LED-W/B 14-03:

  • Osvetlenie vonkajších architektonických prvkov vrátane fasád budov, priemyselných objektov, verejnoprospešných budov atď.
  • Vnútorné osvetlenie vo verejných budovách, historických budovách (osvetlenie klenieb a kupolí) alebo význačných či špecifických, architektonických prvkov interiéru budovy.
  • Osvetlenie smerových dopravných značiek, obzvlášť tam, kde je dôležité veľmi dobré, rovnomerné osvetlenie a nájazdová rýchlosť je pomerne vysoká, najmä na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.
  • Osvetlenie veľkoformátových plôch vonkajších reklám (OOH), kde je mimoriadne dôležitým prvkom ako rovnomernosť osvetlenia, tak aj farebnosť prezentovaných produktov získaná na dennom svetle.
  • Osvetlenie podzemných priechodov pre chodcov.
  • Osvetlenie všetkých druhov tunelov vrátane železničných a cestných tunelov.

Príklady realizácie

Osvetlenie fasády domu - 2 svietidlá
Nástenné osvetlenie - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 8 x 7 m
Osvetlenie časti fasády kostola - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 22 x 8 m
Osvetlenie časti fasády kostola - 2 svietidla, osvetlený povrch: 22 x 8 m
Nástenné osvetlenie pod viaduktom - 2 svietidlá, osvetlený povrch: 24 x 6 m
Nástenné osvetlenie - 1 svietidlo
Osvetlenie reklamnej tabule - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 6 x 3 m
Osvetlenie reklamnej tabule - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 6 x 3 m
Osvetlenie reklamnej tabule - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 6 x 3 m
Osvetlenie reklamnej tabule - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 6 x 3 m
Osvetlenie reklamnej tabule - 1 svietidlo, osvetlený povrch: 6 x 3 m
Osvetlenie reklamnej tabule - 3 svietidla, osvetlený povrch: 12 x 4 m

Trade Mark: CanaLuminair
Assembly Plant/Supply for EU and Middle East:
Commodities Management Services Sp. z o.o.
Under the M.P.S. Company License