Severní\Jižní Amerika, Afrika:  +1 416 252 7007,   EU a Střední východ:  +48 22 376 99 88,     info@mpscompanyinc.ca

Využití Canaluminair LED-W/B 14-03

Technologie LED osvětlení je ideálním řešením pro společnosti a instituce, které hledají vynikající osvětlení s minimálními náklady.

Možnosti využití reflektoru LED-W/B 14-03:

  • Osvětlení vnějších architektonických prvků včetně fasád budov, průmyslových objektů, veřejně prospěšných budov atd.
  • Vnitřní osvětlení ve veřejných budovách, historických budovách (osvětlení kleneb a kupolí) nebo význačných či specifických, architektonických prvků interiéru budovy.
  • Osvětlení směrových dopravních značek, zvláště tam, kde je důležité velmi dobré, rovnoměrné osvětlení a nájezdová rychlost je poměrně vysoká, zejména na rychlostních komunikacích a dálnicích.
  • Osvětlení velkoformátových ploch venkovních reklam (OOH), kde je mimořádně důležitým prvkem jak rovnoměrnost osvětlení, tak i barevnost prezentovaných produktů získaná na denním světle.
  • Osvětlení podzemních přechodů pro chodce.
  • Osvětlení všech druhů tunelů včetně železničních a silničních tunelů.

Příklady relizace

Osvětlení fasády domu - 2 svítidla
Nástěnné osvětlení - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 8 x 7 m
Osvětlení části fasády kostela - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 22 x 8 m
Osvětlení části fasády kostela - 2 svítidla, osvětlená plocha: 22 x 8 m
Nástěnné osvětlení pod viaduktem - 2 svítidla, osvětlená plocha: 24 x 6 m
Nástěnné osvětlení - 1 svítidlo
Osvětlení reklamní tabule - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 6 x 3 m
Osvětlení reklamní tabule - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 6 x 3 m
Osvětlení reklamní tabule - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 6 x 3 m
Oświetlenie tablicy reklamowej - 1 lampa, oświetlana powierzchnia: 6 x 3 m
Osvětlení reklamní tabule - 1 svítidlo, osvětlená plocha: 6 x 3 m
Osvětlení reklamní tabule - 3 svítidla, osvětlená plocha: 12 x 4 m

Trade Mark: CanaLuminair
Assembly Plant/Supply for EU and Middle East:
Commodities Management Services Sp. z o.o.
Under the M.P.S. Company License